Dugoročna vremenska prognoza

Ponuđeno je više vremenskih prognoza iz raznih izvora, kako bi vi dobili što bolju predstavu o vremenu za dugoročniji naredni preiod.

Dugoročna vremenska prognoza za region: Srbija, Hrvatska, BiH, Crna Gora.

Srbija, prognoza za 15 dana za veće gradove:

Na slikama su prikazana Dugoročna vremenska prognoza, temperature, oborine, kiša, vjetar po danima.

Prvi grafikon predstavlja temperature, najveće i najmanje, drugi grafikon ukupne padavine, treći grafikon količina padavine/kiša, četvrti grafikon prikazuje vetar i brzinu.

15 dana prognoza

Hrvatska, prognoza za 15 dana za veće gradove:

Na slikama su prikazana Dugoročna vremenska prognoza, temperature, oborine, kiša, vjetar po danima.
15 dana prognoza

Bosna i Hercegovina, prognoza za 15 dana za veće gradove:

Na slikama su prikazana Dugoročna vremenska prognoza, temperature, oborine, kiša, vjetar po danima.
15 dana prognoza

Crna Gora, prognoza za 15 dana za veće gradove:

Na slikama su prikazana Dugoročna vremenska prognoza, temperature, oborine, kiša, vjetar po danima.

vrijeme za 15 dana, podgorica
Prognoza vremenska za 15 dana, Podgorica