Auto karta Srbija

Ovde se može pogledati auto karta Srbije, sa važnijim saobraćajnicama i autoputevima.

Ovaj prikaz karte se može povećati ili smanjiti odnosno zumirati sliku Srbije, tako što pritisnete znak plus-minus (+ -) na mapi, a takođe možete pomerati kartu gore-dole ili levo-desno.

Glavni saobraćajni smerovi vode od Beograda prema Novom Sadu i severu zemlje, kao i prema gradovima: Kragujevcu, Čačku, Nišu, Zrenjaninu, Pančevu, Subotici, također i prema zapadu auto put Beograd-Zagreb. Možete pogledati auto mape za veća mesta i gradove u Srbiji.

Ovde su prikazane auto mape za neke države u Evropi:
Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Slovenija, Austrija, Nemačka, Crna Gora, Kosovo, S. Makedonija, Grčka.

Ako imate planove ili nameru da putujete u/ili za Srbiju onda vam ova auto karta može koristiti a za vreme na putu ili u tom mestu možete videti vremensku prognozu za Srbiju za narednih 10 dana, po gradovima.

Auto karta Srbija

Karta Srbije je geografski prikaz zemlje Srbije, koja se nalazi u centralnoj i istočnoj Evropi. Srbija je država sa izuzetno raznovrsnom geografijom, od planina, preko ravnica, do reka i jezera. Auto karta Srbije je korisna za svakoga ko želi da se upozna sa saobraćajnim pravcima i autoputevima u Srbiji, kao i da planira putovanje.

Srbija je zemlja sa veoma raznovrsnom geografijom. Na severozapadu se nalazi Vojvodina, koja se sastoji od ravnica i nizina. Na jugozapadu je Šumadija, koja se sastoji od brda i planina. Na jugoistoku je Timočka krajina, koja se sastoji od planina i visoravni. Na severoistoku se nalazi Vlasina, koja se sastoji od planina i visoravni.
Jedna od najvažnijih geografskih karakteristika Srbije su reke. Reke Dunav, Sava i Tisa su tri najvažnije reke u Srbiji. Reka Dunav je najduža reka u Srbiji i predstavlja granicu sa Mađarskom i Rumunijom. Reka Sava je druga po dužini reka u Srbiji i predstavlja granicu sa Hrvatskom. Reka Tisa je najkraća od ovih reka i predstavlja granicu sa Mađarskom.

Auto karta Srbije, opis, važni saobraćajni pravci, autoputevi, saobraćajnice

Auto karta Srbije je korisna za svakoga ko želi da planira putovanje automobilom po Srbiji. Postoji nekoliko važnih saobraćajnih pravaca i autoputeva u Srbiji, kao i saobraćajnica.
Jedan od važnijih saobraćajnih pravaca u Srbiji je autoput E75, koji povezuje Beograd sa Nišem, a zatim sa grčkom granicom. Autoput E70 povezuje Beograd sa Novim Sadom, a zatim sa mađarskom granicom. Autoput E80 povezuje Beograd sa Suboticom i nastavlja ka hrvatskoj granici.
Postoje i druge važne saobraćajnice u Srbiji, kao što su magistralni put M1 koji povezuje Beograd sa Novim Sadom, magistralni put M2 koji povezuje Beograd sa Nišem, i magistralni put M4 koji povezuje Beograd sa Suboticom.

U Srbiji takođe postoji nekoliko regionalnih saobraćajnica, koje povezuju gradove unutar zemlje. Ove saobraćajnice su korisne za putnike koji žele da posjete manje gradove ili seoska područja.
Auto karta Srbije takođe prikazuje i informacije o parkiralištima, benzinskim pumpama, i servisnim centrima. Ove informacije su korisne za putnike koji planiraju dug putovanje automobilom.
Sve u svemu, karta Srbije i auto karta Srbije su korisni alati za svakoga ko želi da planira putovanje po Srbiji. One pružaju informacije o geografskim karakteristikama zemlje, kao i o važnim saobraćajnim pravcima i infrastrukturi. Sa ovim informacijama, putnici mogu planirati sigurno i efikasno putovanje po Srbiji.