Auto karta Bosna i Hercegovina

Ovde se može pogledati auto karta Bosne i Hercegovine, sa važnijim saobraćajnicama i autoputevima.

Ovaj prikaz karte se može povećati ili smanjiti odnosno zumirati sliku Bosne i Hercegovine, tako što pritisnete znak plus-minus (+ -) na mapi, a takođe možete pomerati kartu gore-dole ili levo-desno.

Glavni saobraćajni smerovi vode od Sarajeva prema Jadranskom moru i gradu Mostaru, kao i prema severnoj Bosni i Tuzli, također i prema gradovima: Zenici, Doboju, Banja Luci, Prijedoru, Bihaću.
Možete pogledati auto mape za veća mesta i gradove u Bosni i Hercegovini.

Možete pogledati auto mape za neke države u Europi:
Hrvatska, Srbija, Slovenija, Austrija, Nemačka, Crna Gora, Kosovo, S. Makedonija, Grčka.

Ako imate planove ili nameru da putujete u/ili za Bosnu i Hercegovinu onda vam ova auto karta može koristiti a za vreme na putu ili u tom mestu možete videti vremensku prognozu za BiH za narednih 10 dana, po gradovima.

Auto karta Bosna i Hercegovina

Karta Bosne i Hercegovine je geografski prikaz zemlje koja se nalazi u jugoistočnoj Evropi. Bosna i Hercegovina je država sa raznovrsnom geografijom, od planina, preko brda, do reka i jezera. Auto karta Bosne i Hercegovine je korisna za svakoga ko želi da se upozna sa saobraćajnim pravcima i autoputevima u Bosni i Hercegovini, kao i da planira putovanje. Na prikazanoj karti Bosne i Hercegovine, mogu se videti geografske karakteristike, geografske regije u Bosni i Hercegovini, kao i auto karta Bosne i Hercegovine, sa prikazom važnih saobraćajnih pravaca, autoputeva i saobraćajnica.

Karta Bosne i Hercegovine, opis, geografske karakteristike, geografske regije.
Bosna i Hercegovina je zemlja sa raznovrsnom geografijom. Na sjeverozapadu se nalaze planine, kao što su Dinara i Vranica, a na jugoistoku je Podrinje, sa nizinama i visoravnima. Centralna regija je Bosanska krajina, sa brdima i planinama. Sjeverna regija je Završje, sa brdima i planinama.
Jedna od najvažnijih geografskih karakteristika Bosne i Hercegovine su reke. Reke Bosna, Drina i Una su tri najvažnije reke u Bosni i Hercegovini. Reka Bosna je najduža reka u Bosni i Hercegovini, dok je Drina i Una su granice sa Srbijom i Hrvatskom.
Bosna i Hercegovina ima i nekoliko jezera, najpoznatije su jezero Boračko i jezero Blidinje. Klima u Bosni i Hercegovini je umjereno kontinentalna sa hladnim zimama i toplim ljetima.
U Bosni i Hercegovini postoji nekoliko geografskih regija, svaka sa svojim specifičnim karakteristikama. Sjeverozapadna regija je planinska, sa Dinarskim planinama, dok je jugoistočna regija nizinska sa Podrinjem.

Auto karta Bosne i Hercegovine, opis, važni saobraćajni pravci, autoputevi, saobraćajnice.
Auto karta Bosne i Hercegovine je korisna za svakoga ko želi da planira putovanje automobilom po Bosni i Hercegovini. Postoji nekoliko važnih saobraćajnih pravaca i autoputeva u Bosni i Hercegovini, kao i saobraćajnica.
Jedan od važnijih saobraćajnih pravaca u Bosni i Hercegovini je magistralni put M17, koji povezuje Sarajevo sa Mostarom, a zatim sa granicom sa Hrvatskom. Magistralni put M5 povezuje Sarajevo sa Banja Lukom, a zatim sa granicom sa Srbijom. Magistralni put M18 povezuje Sarajevo sa Tuzlom, a zatim sa granicom sa Srbijom.
Postoje i druge važne saobraćajnice u Bosni i Hercegovini, kao što su magistralni put M2 koji povezuje Sarajevo sa Zenicom, magistralni put M16 koji povezuje Sarajevo sa Bihacom, i magistralni put M19 koji povezuje Sarajevo sa Gorazdom.

Auto karta Bosne i Hercegovine je korisni alat za svakoga ko želi da planira putovanje po Bosni i Hercegovini. One pružaju informacije o geografskim karakteristikama zemlje, kao i o važnim saobraćajnim pravcima i infrastrukturi. Sa ovim informacijama, putnici mogu planirati sigurno i efikasno putovanje po Bosni i Hercegovini.